Feb
13
2009

PATXI, POLÍGONOS E LIÑARES

Como persoa, nunca me pareceu apropriado a ubicación da Cidade do Moble á beira do rio Liñares habendo lugares no concello máis adecuados para iso. Como internauta así o fixen ver deixando comentários en máis dunha páxina web (como no extinto Ruxe-ruxe). Agora, tempo despois, parece que Adega e os veciños da zona algo de razón tiñan. O proxecto tan estupendo e necesário para o futuro da Estrada, que tiña que estar aí e non noutro lugar (recalificación: esa palabra da que gostan tantos), ese proxecto tan respectuoso co rio que até ian facer un paseo peonal pola beira, ese proxecto, O proxecto ten que cambiar. E ten que cambiar porque, segundo o conselleiro de Médio Ambiente, Pachi Vázquez, as condicións actuais do proxecto impeden elaborar un informe medioambiental positivo. Sobre todo no tocante á zona de inundación do rio (moi boa parte desa zona) e a un ragato afluente do liñares que pasa por alí (e que xa está medio entubado, por certo). Non era todo ouro. E, de momento, o Pachi este conseguiu sacar as cores (se tivesen algo de vergoña, claro) a todos os grupos da corporación, que se emperraron en facelo así si ou si, sen ter en consideración ningunha das voces críticas.

Written by chimpin in: Geral | Etiquetas:

1 comentario

  • Aitana

    Dasme unha grandisima alegria. Eu firmei e firmei e xa pensaba que coma sempre as protestas non ian a servir de nada.

    Comment | 19 Febreiro 2009

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes